Deep Imagery 

TERAPEUT

CENA ZA 60 MIN.

1.500,-

Speciální metodu aktivní imaginace vyvinul před více jak 30 lety americký psycholog a psychoterapeut Eligio Stephen Gallegos  a pojmenoval ji Personal Totem Pole Process® (proces osobního totemu) jako nástroj pro vnitřní cesty – Deep Imagery. Stephen Gallegos se z velké části inspiroval přístupem a prací severoamerických Indiánů. Totem zobrazuje jednotlivé ČAKRY nebo-li energetická centra, která souvisejí s oblastmi našeho života. Jde o komplexní přístup k lidské bytosti, který obnovuje a navrací celistvost, integritu a vnitřní hodnotu. Termín “Deep Imagery” nese esenci této práce, přivádí člověka k hlubokému poznání nejvnitřnějších rovin nás samých. Tento terapeutický přístup je orientován v první řadě na tělo, pocity a emoce a až v druhé řadě na rozumové pochopení. Jde o způsob seberozvoje a vypořádání se s těžkými životními situacemi z minulosti i přítomnosti.

Termín Deep Imagery vyjadřuje několik rovin. Do češtiny se překládá jako proces hlubinné imaginace. Také to můžeme nazvat jako místo uvnitř nás, kam se během procesu dostaneme.

  • Prostor vnitřní moudrosti, vědění a poznání.
  • Místo kde se setkáme s našimi vnitřními silami
  • Další možnost, jak zahlédnout sám sebe a svět kolem nás

DEEP IMAGERY je jedinečnou kombinací tří různých přístupů a pohledů:

  • Teorie aktivní imaginace, kterou zavedl Dr. C.G. Jung
  • Východních filosofií, které vnímají lidskou bytost jako systém vzájemně propojených energií nebo čaker
  • Přístupu severoamerických Indiánů a jejich praktik mluvení se zvířaty a učení se jejich moudrosti

Metoda nabízí možnost seznámit se a setkat se, se svým vnitřním světem. Během setkávání navštívíte jednotlivé čakry – energetická centra, kde se potkáte s průvodcem v dané oblasti. Často se průvodce zjeví jako zvíře, ale nemusí tomu tak být. Průvodce může na sebe vzít jakoukoliv podobu. Průvodce vás provede danou oblastí a ukáže vám, jak se cítí a v jaké kondici vaše energetické centrum je.

Když se setkáte s průvodci v jednotlivých čakrách, následuje společné setkání všech. V tomto bodě začíná vzájemná spolupráce na vývoji, růstu a zdraví každého z nich. Během tohoto procesu se mohou vynořit bolestivé vzpomínky, na které člověk již zapomněl. Vaši vnitřní průvodci vědí, která témata jsou připravená a vhodná, abyste se s nimi potkali. Podpoří vás právě tak, jak je potřebné a s láskou vás provedou starými zraněními. Vědí, jak je uzdravit a jak je integrovat.

Vnitřní průvodci vás mohou provést nejen čakrami, ale můžete nahlédnout do tělesných polarit, snů, nemocí…. Mohou vás provést situacemi v životě, které pro vás nebyly jednoduché tak, aby došlo ke transformaci a léčení. Tato práce urychluje vnitřní uzdravování, podporuje vnitřní růst a vede k vnitřní síle, celistvosti a obnovuje sebehodnotu.

Jak probíhá sezení?

Základním kamenem této metody je vytvoření bezpečného prostoru, kde se budete během vnitřních cest cítit dobře. Metoda je postavena na bdělé pozornosti a hlubokém respektu ke všemu, s čím aktuálně přicházíte. Během setkávání s průvodci můžete sedět, ležet nebo se pohybovat, tak jak to budete v dané chvíli cítit. Já jako průvodce jsem v napojení a v důvěře ve své vnitřní průvodce a v hlubokém respektu k vašim průvodcům na vaší cestě. Mojí úlohou je vás citlivě doprovázet a podpořit navázání hlubšího kontaktu s vašimi vnitřními průvodci.