Náš příběh

  • Příběh
  • Maitri Karuna Center
  • Proč Maitri Karuna?

Nacházíme se v době, která nám přináší velké možnosti, ale bohužel i starosti a zdravotní problémy. Jsme orientováni na výkon a žijeme rychle. Často se teď mluví o psychosomatických obtížích, zdravotních problémech a chronických civilizačních onemocněních, na které je alopatická/západní medicína “krátká”.

Můj osobní pracovní název zní “onemocnění duše”. Jen naše duše zná pravý důvod toho proč jsme teď a tady, inkarnováni v našem těle. Odpovědi na všechny otázky má každý z nás k dispozici ve svém nitru. Obrácením se do svého nitra, nasloucháním vlastní duši a intuici máme jedinečnou příležitost pochopit pravou podstatu věci a najít cestu k navrácení zdraví a rovnováhy. 

Sama jsem si prožila těžké období, díky kterému jsem se posunula a mnohé pochopila. Stav vyhoření a vážné problémy se zažíváním přetrvávaly několik let. Z medicínského hlediska jsem byla zdravá, jen extrémně unavená a vyčerpaná. Byla mi nabídnuta psychofarmaka. Razantně jsem je odmítla a vydala se na cestu do hloubi duše, do svého nitra, hledat sama sebe...Na vlastní kůži jsem si vyzkoušela alternativní techniky, které vedly k uzdravení mé duše i fyzického těla. Cesta zpět ke zdraví byla cestou poznání a transformace. Jsem vděčná svým spirituálním průvodcům, učitelům a alternativním terapeutům, kteří mě na cestě doprovázeli a ukazovali směr...bez nich bych tento proces nikdy nezvládla...a nebyli to jen kvalifikovaní terapeuti, ale i některé bytosti, které na sebe převzali roli učitele/léčitele, kteří mi nastavili zrcadlo a v životě mi uštědřili lekci, která mi poskytla “léčení” a zvědomění v oblasti, kterou bylo třeba vyčistit, srovnat a léčit...jsem jim upřímně vděčná a děkuji za tu zkušenost...

Jako dlouhodobý student a učitel Iyengar yogy pracuji už skoro 20 let. Terapeutické lekce vedu od chvíle, kdy jsem byla certifikována jako Senior Iyengar yoga teacher. Být průvodcem na cestě a pomáhat druhým v sebepoznání je má dharma, to vím už dlouho. Nicméně vlastní zkušenost, kterou jsem si v minulých letech prošla mě posunula, otevřela mi vědomí a inspirovala ke studiu alternativních metod a práce s energií. V Indii jsem absolvovala kurzy Pranic healing a nějaký čas se věnuji metodě Access bars. To vše jsem se rozhodla nabídnout sama za sebe a spojit se s ostatními terapeuty, kteří mi pomohli prozřít a uvidět vše z jiného úhlu pohledu.

Maitri Karuna (friendliness/compassion-přátelství/soucit) Spiritual & healing center je projekt, který by měl být ku prospěchu všem, co jsou na cestě poznání a směřují k uzdravení duše a těla.... 

Tento projekt k vědomému uzdravení duše a zlepšení fyzického zdraví je inspirován tématem přátelství a soucitu, jako dvou základních principů vytvářejících rovnováhu. Když chce někdo někoho “léčit” a nebo naopak nechat se “léčit” někým, je třeba přátelský přístup a soucit, aby mohlo dojít k vzájemnému propojení v harmonii...toto je má vize...

Mé rozhodnutí založit spirituálně orientované centrum pro všechny z vás, kdo se chtějí vydat cestou uzdravení duše a tím zlepšit fyzické zdraví, je inspirováno mým vlastním životním příběhem. 

Od narození, až do chvíle plného zvědomění principu převzetí veškeré odpovědnosti za svůj život a konání v něm, projdeme každý rozdílně dlouhou cestu. Na té jsme ovlivněni všemi vzorci a principy, které souvisí s prostředím, ve kterém se vyvíjíme, ale i s karmickou zátěží, kterou si do konkrétní inkarnace přinášíme. 

Pochopení toho, že všichni máme možnost tvorby vlastního života tak, jak si to zvolíme a vybereme, s převzetím plné odpovědnosti za své konání, je cesta k vyléčení a vysvobození ze svázanosti.

Nesprávná přesvědčeni a vzorce chování převzaté od ostatních podílejících se na našem životě nás blokují a ruinují.  Maitri Karuna může být i pro Vás pilířem na cestě do hloubky “Sebe”, směřující k životu v radosti a lehkosti, který si každý z nás svobodně může ihned zvolit.

Rozšířené vědomí přináší vize a stává se vnitřním kompasem, kterému se říká intuice.

Tak ke mně jednoho brzkého rána, ve stavu mezi spánkem a bděním, přišla Maitri Karuna. Již několik let skoro denně praktikuji chanting manter a Yoga suter. Patanjaliho jóga sútry jsou základem učení B.K.S Iyengara, se kterým už mnoho let souzním.  Yoga sútra 1.33 se v mé hlavě často promítá jako podkreslení mého bytí už delší dobu. Toho rána se vše propojilo a vytvořilo obraz, který jsem se rozhodla realizovat a nechat ho stát se skutečností.....

V sutře 1.33 Patanjali říká:

 

“maitri karuna muditopeksanam sukha duhkha punyapunya visayanam bhavanatas citta prasadanam”

 

“Vyjádřením postoje přátelství k šťastným, soucitu k nešťastným, libosti k ctnostným a nevšímavosti k hříšným dojde mysl ke stavu klidu a nenarušení rovnováhy”

 

V komentáři Patanjaliho starověkého textu se píše:

 

“Pamatuj; náš cíl je si udržet klid mysli.” Ať se zabýváte jógou či nikoli, tento nástroj pomůže každému udržet mírumilovný stav mysli v každé situaci. Udržte si tuto sútru v sobě v každém momentu vašeho denního života.

 

V této sutře Patanjali uvádí, že na světě jsou pouze 4 typy zámků:

Sukha - šťastní

Dukha - nešťastní 

Punya - ctnostní 

Apunya - hříšní

 

V tento moment můžete do těchto kategorií umístit kohokoli.

 

Patanjali udává 4 klíče k odemknutí těchto zámků. Říká, že když budeme mít tyto 4 klíče stále při sobě, budeme mít vždy ten správný k odemknutí toho správného zámku.

Tyto 4 klíče jsou:

Maitri - přátelství

Karuna - soucit

Mudita - libost, potěšení

Upekshanam - nevšímavost, nevážnost 

 

Patanjali nám připomíná, že tady je cesta jógy na které přistupujeme k ostatním tak, že přistupujeme neutrálně k chování, postojům a nastavením, které v daný moment mají.

 

Když uvidíte šťastnou osobu, použijte klíč “přátelství”: To znamená, že jste schopní sdílet radost nebo štěstí toho druhého, namísto žárlivosti, pocitu hořkosti či negativních a destruktivních reakcí. Závistí nenarušíte štěstí druhých, ale narušíte svůj vnitřní klid a stabilitu. Takže bychom vždy měli mít v ruce klíč “přátelství”, když vidíme ty šťastné.

 

Když uvidíte nešťastnou osobu, použijte klíč “soucit”:

 

Když je někdo smutný či nešťastný, snažte se mu pomoci a býti mu oporou pokud je to možné. Pokud jen potřebuje prostor, dejme mu ho a nechme ho o samotě s poznámkou, že jsme tady, pokud budou potřebovat. Nemějte škodolibou radost, když uvidíte někoho strádat a mějte s nimi soucit. Tímto nastavením získáte klid vlastní mysli.

 

Když uvidíte nadanou, ctnostnou osobu, použijte klíč “potěšeni”:

Když potkáte ctnostného člověka, buďte potěšeni. Nezáviďte mu, mějte radost, že jste potkali někoho kdo má nadáni a talent. Inspiruje se jimi a kultivujte je i u sebe, ve svém životě. Pozorováním noblesních kvalit u druhých povznášíte sebe a své srdce.

 

Když uvidíte zlou, nešťastnou osobu, použijte klíč “ignorance”:

Měli byste zůstat neutrální k těm, jejichž činy odporují našim hodnotám. Bylo by skvělé, kdyby všichni jednali vědomě a v souladu s vyšším principem, ale bohužel to není vždy jejich cesta. My jsme také někdy mohli jednat né v souladu s tímto principem a zranit někoho jiného. Takže neposuzujme někoho jiného v jeho slabém momentu.

 

V denním životě vidíme ostatní, kteří jsou šťastnější než my, i ty méně šťastné. Ty kteří dělají výjimečné věci, i ty co vytvářejí problémy.  Ať už by byla naše běžná reakce jakákoli; stačí když nyní budeme potěšeni těmi co jsou šťastnější, soucitní k těm, co jsou nešťastní, užívat si ty co jim bylo dáno a zůstaneme nepobouřeni těmi, kdo chybují. 

 

Naše mysl díky tomu zůstane klidná a čistá.