Pranic Healing

TERAPEUT

CENA ZA 60 MIN.

1.500,-

CENA ZA 90 MIN.

2.250,-

Pranic Healing je starodávný způsob energetické medicíny, vysoce vypracovaný a testovaný do moderního systému, který používá pránu (vitální energii) k vyrovnání, harmonizování a přeměně tělesného energetického pole.

Je založeno na principu spojitosti mezi fyzickým tělem a energetickým polem. Onemocnění se nejdříve projeví jako energetická porucha v energetickém těle. Teprve poté se projeví jako problém ve fyzickém těle.

Lidské tělo má úžasnou schopnost sebeléčení a sebeuzdravení. Pranic Healing podporuje tuto jeho schopnost tím, že pročišťuje a energetizuje energetický systém, který prostupuje a ovlivňuje fyzické tělo. Systematickým ošetřením energetických center (čaker) a energetického těla (aury) se vytvoří nová forma, která podporuje a urychluje přirozenou schopnost těla se uzdravit.

Pranic Healing je bezdotyková, otestovaná a propracovaná technika, která pracuje na základě přírodních zákonů. Je určeno k doplnění moderní medicíny. Nejedná se o náhradu lékaře ani moderní medicíny. Práničtí léčitelé nezasahují do léčby předepsané lékaři, nediagnostikují, ale používají lékařskou diagnózu jako základ pro léčení energií.