Terapeuti

  • Helena Kubrychtová Bártová
  • Romana Schütz
  • Šárka Hlavičková
  • Katka Nováková
  • Edita Adlerová
  • Barbora Vaňousová
  • Mikoláš Bělík
  • Martin Vaňous
  • Kaya Bezděková
  • Pavel Vacek

Jako dlouhodobý student a učitel Iyengar yogy pracuji už skoro 20 let. Terapeutické lekce Iyengar jógy vedu od chvíle, kdy jsem byla certifikována jako Senior Iyengar yoga teacher.

 

Studium jógové filosofie, Patanjaliho textů a spirituální praxe je pro mě posledních několik let zásadní a pomohlo mi pochopit všech 8 stupňů astha-anga-yogy jdoucích od vnějších principů k vnitřním.

 

Být průvodcem na cestě a pomáhat druhým v sebepoznání je má dharma, to vím už dlouho. Nicméně vlastní zkušenost, kterou jsem si v minulých letech prošla mě posunula, otevřela mi vědomí a inspirovala ke studiu alternativních metod a práci s energií. V Indii jsem absolvovala kurzy Pranic healing a nějaký čas se věnuji metodě Access bars.

Už skoro před dvaceti lety se začal odvíjet můj osobní příběh propojení těla a duše a do života mi vstoupilo studium shiatsu a healingu. Postupně se začaly objevovat další techniky, které mě zaujaly a propojovaly mou práci v kompaktní celek. Kromě Shiatsu a Healingu jsem se tedy začala věnovat i kraniosakrální terapii, systemickým konstelacím, EFT, práci s dechem a olejovým masážím. Tyto techniky podporují tělo, aby se uvolnilo a našlo svou regenerační schopnost, zdraví, uvolnění, radost a kreativitu. Důvěřuji synchronicitám. Jedna z nich mě dovedla do tohoto studia. Věřím, že v některých z vás se probudila touha poznat co je za příběhem, který žijete a naučit se něco dalšího o sobě. Jste vítáni.

Šárka Hlavičková

Terapiím se věnuji 20 let. Hlavní náplní času, který trávím se svými klienty je používání kineziologie metody One Brain.

Když jsem se v roce 1999 stala facilitátorkou této metody, nikdy mě nenapadlo jak hluboce a navždy mi změní život. Jestliže aktivně touto metodou pracujete na sebezdokonalování a sebevzdělávání – neměníte se jen vy, ale i lidé okolo vás. Opouštíte ty, kteří vám působí bolest a diskomfort ve vašem životě a nahrazujete je lidmi, kteří jsou takzvaně na vaší vlně.
Můj život se měnil podle toho, jak jsem zpracovávala témata sebevědomí, důstojnosti, respektu vůči sobě i ostatním, pocitů strachu ze ztráty a nemilovanosti.
K prohloubení znalostí a zkušeností jsem si k One Brain nastudovala SRT (Spiritual Response Therapy), Thetahealing a Numorologii. S jednotlivými prvky z těchto metod pracuji při samotné terapii s klienty, používám je při přednáškách a seminářích.

V roce 2014-2015 jsem pracovala jako lektorka na Akademii křídla andělská Evy Kalivodové. Od té doby dělám terapie, přednášky a semináře sama. Metoda One Brain mi pomohla opustit nefunkční manželství, získat dostatek sebevědomí, abych se postarala nejen o sebe a své děti, ale abych mohla dělat beze strachu práci, která mě naplňuje a baví.

Jsem vděčná každému z minulých 20 let, že mě zkušenosti, které jsem v nich získala, dovedly až do současnosti kde mohu pomáhat blízkým, klientům i sobě.

Jako fyzioterapeutka pracuji s pohybem. Na pohybový aparát se zaměřuji komplexně, jako na celek, v čemž vidím tu krásu, protože bolest kotníku může být zapříčiněna i blokádou v rameni. Iyengar yoga a TČM (tradiční čínská medicína) pracují podobně, kauzálně. Například bolest hlavy může mít příčinu v mentálním napětí nebo bolest hrudní páteře může mít vztah k oslabení, některého z vnitřích orgánů. Všechny tyto přístupy jóga, TČM a fyzioterapie se krásně doplňují a mají společný záměr, rovnováhu vnitřního prostředí a vyváženost svalů. Nikdy nemůžete říct, teď jsem na konci, umím vše. Naopak, můžete se pořád posouvat hlouběji a zjišťovat nová poznání o práci s pohybem, souvislostech vertebroviscerálních vztahů a neoddělitelného vlivu psychiky. Nádherné je, že lze vše propojit a ladit podle potřeb každého člověka individuálně.

Edita Adlerová

Mezzosopranistka Edita Adlerová vystudovala konzervatoř v Pardubicích u prof. Svatavy Šubrtové. V roce 1991 absolvovala s rolí Carmen G. Bizeta v divadle J. K. Tyla v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen v historii české opery. Režisérka Tereza Kopáčová natočila dokumentární film „Něco z Carmen“, který zaznamenal její práci na této roli a byl uveden v České televizi.

Je nositelkou ceny ČHF za provedení hlavní role v opeře-oratorium „Večerní shromáždění“ Ivana Kurze. Toto dílo bylo natočeno pro Českou televizi. Jako sólistka vystupovala v projektu Le Mistere de Noel v divadle Puy du Fou ve Francii.

 

Věnuje se převážně sólové koncertní činnosti, vytváří autorské moderované hudební projekty. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Pražské jaro, Classique au large (Francie), Music festival Gorizia (Itálie), Smetanova Litomyšl, Struny podzimu, Třeboňská nokturna, Hudební festival L. van Beethovena aj. Jako sólistka vystupuje s českými i zahraničními orchestry a předními dirigenty, permanentně spolupracuje s vynikajícími umělci. Spolupodílela se na několika CD, natočila dvě profilová. Její interpretaci mnohých hudebních děl mohli slyšet posluchači v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Moldávii, Lotyšsku, Gruzii, Řecku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Maroku, Egyptě a Spojených Arabských Emirátech.

 

Absolvovala mistrovské kurzy pěvecké techniky u prof. Adreje Kucharského z Mnichova a u prof. Iriny Kondratěnko z Lotyšska, kde získala unikátní pěveckou metodiku a dechovou techniku, pocházející z italského „bel canta“. V průběhu své více než 25 let dlouhé profesionální kariéry, která stále pokračuje, absolvovala doma i v zahraničí velké množství komorních i orchestrálních koncertů, kde získala velmi kvalitní odbornou praxi. Z té také vychází, pokud jde o výuku zpěvu, ať už to je kontinuální praxe v jejím soukromém studiu „Voice and Music“ v Praze, nebo práce se studenty na Konzervatoři v Teplicích, kde působí jako pedagog hlavního oboru – zpěv. Pro prohloubení své specializace a teoretického přehledu v současné době studuje obor „Hudební věda“ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Barbora Vaňousová

Jsem průvodce na cestách k vaší vnitřní moudrosti. Pracuji s metodou aktivní imaginace, která se jmenuje Personal Totem Pole Process®. Na osobním rozvoji jsem dlouhá léta pracovala pomocí psychosomatiky, kde jsem postupně přijímala odpovědnost za vytváření svého života. Naučila jsem se pracovat s programy, které si neseme z vlastních rodin, a pak s nimi vytváříme vlastní životní příběhy. Moje dosavadní práce s lidmi mě naučila, že každý z nás je jedinečný a potřebuje jít po své vlastní cestě. Hledat a ctít cestu ke každému člověku jsem se učila v průběhu celého svého života. Jsou to hodnoty, které jsou pro mě a mou práci velmi důležité. Právě metoda Personal Totem Pole Process® mi umožňuje být průvodcem na cestách k vlastní moudrosti každého tak, aby na své otázky našel své vlastní odpovědi. V mé praxi pracuji i se sny a ráda doprovázím ty, kteří se rozhodli svým snům hlouběji naslouchat.

Mikoláš Bělík

Zabývá se astrologií vice než 30 let s tím že na tomto poli pracuje profesionálně již přes 25 let. Studoval jak západní tak védskou (indickou) a čínskou astrologii. I ve své (další) profesi architekta (absolvent FA ČVUT v Praze) astrologii uplatňuje v rámci indické Vástu Šástra a čínského Feng Shui (také obě tyto disciplíny dlouhodobě v ČR a zahraničí studoval) na které se ve své praxi architekta i specializuje. Kromě výkladů samotných horoskopů se věnuje také přednáškové a pedagogické činnosti – má dlouholetý cyklus přednášek o astrologii. Astrologii vyučuje na své Škole astrologie sebepoznání. Vystupoval v TV (astrologie, Feng Shui a Vástu Šástra). Můžete se s ním také setkat při jeho hudebních aktivitách (koncerty, workshopy, CD, filmová hudba …). Studoval mj. i sanskrt a také jógu a védántu, kterým se dodnes aktivně věnuje.

V jeho způsobu výkladu horoskopů, v jeho přednáškách, kurzech a seminářích se odráží to, že astrologie může být praktickou součástí denního života, že může vést k jeho zkvalitnění, k osobnímu růstu a rozvoji, a také k lepšímu porozumění sobě samým. Ne náhodou se v posledních letech specializuje na “Astrologii sebepoznání” a na Védskou astrologii. Díky jeho syntetickému pojetí a propojení zmiňovaných disciplín dokáže snadněji popsat a vysvětlit i hlubší aspekty horoskopů a ve svých přednáškách také i roviny speciálních astrologických technik (esoterní, karmická astrologie) a to i úplným astrologickým laikům. Jeho kreativní přístup a zvídavost spojené s vlastní mnohaletou praxí zaručují, že kromě přísunu nových informací vás obohatí o vlastní zkušenosti, doplněné o leckdy nečekané úhly pohledu a souvislosti.

Od dětství jsem se věnoval astronomii a astrologie pro mě byla dlouhá léta neuchopitelná. Postupným studiem jsem objevoval hlubokou moudrost, kterou astrologie ukrývá. Astrologie se stala vedle astronomie mým dalším koníčkem. Podobnou cestou jsem se dostal i k práci se sny. Zdálo se mně mnoho snů, kterým jsem nerozuměl. Proto jsem se rozhodl, že absolvuji školu snění. Postupně jsem se naučil se sny pracovat a zjistil jsem, že stejně tak jako astrologie i sny nám poskytují moudré vedení. 

Kaya Bezděková

Ke studiu astrologie mě osud nasměroval neplánovaně, po letech věnování se studiu jógy, ayurvédy, masáží a shiatsu či studia medicíny mi setkání s astrologií v roce 2013 ukázalo jasnou mapu sama k sobě a kompas odkud a kam v tomto životě kráčím.

 

Astrologii vnímám jako možnost nahlédnutí do naší osobnosti, jako praktický nástroj, jak se lépe zorientovat sám v sobě. Ukazuje naše skryté talenty i slabá místa. Umí pomoci rozklíčovat proč se nám, mnohdy i přes naši snahu a úsilí, nemusí něco dařit a ukázat nám cestu dopředu, a to jak ve vztahu sami k sobě, v oblastech vztahů a lásky, práce či peněz, stejně tak odkrývá hlubší a jemnější aspekty naší duchovní praxe či dharmy v tomto životě.

Pavel Vacek

Velký příběh, který mě dovedl k celostnímu přístupu a k psychoterapii je můj dosavadní život, který byl lemován štěstím na lidi kolem mě, zdravím a legrací. Mám tedy možnost dávat svým klientům to, co si přejí, protože to sám den za dnem prožívám a znám.

Tak lehké to zas není. Pro svou práci považuji za nutnou hlubokou znalost klinické teorie a praxe. Bez celoživotního učení to nejde. Polovinu toho co mi umožňuje s lidmi dobře pracovat mi dala univerzita, kde jsem studoval psychologii a pedagogiku. Psychoterapeutický výcvik patří k této půlce též. Druhou polovinou je dvacet let praxe, tedy terapie, koučování a přednášení lidem a s lidmi. Terapie je dvojcestná, každý člověk, se kterým jsem pracoval, mi hodně dal a hodně jsem se od něj naučil. A nejvíc jsem získal osvobozující pokoru.