Terapeuti

  • Helena Kubrychtová Bártová
  • Šárka Hlavičková
  • Katka Nováková
  • Romana Karmazínová
  • Edita Adlerová
  • Barbora Vaňousová
  • Mikoláš Bělík
  • Martin Vaňous
  • Kaya Bezděková
  • Pavel Vacek

Jako dlouhodobý student a učitel Iyengar yogy pracuji už skoro 20 let. Terapeutické lekce Iyengar jógy vedu od chvíle, kdy jsem byla certifikována jako Senior Iyengar yoga teacher.

 

Studium jógové filosofie, Patanjaliho textů a spirituální praxe je pro mě posledních několik let zásadní a pomohlo mi pochopit všech 8 stupňů astha-anga-yogy jdoucích od vnějších principů k vnitřním.

 

Být průvodcem na cestě a pomáhat druhým v sebepoznání je má dharma, to vím už dlouho. Nicméně vlastní zkušenost, kterou jsem si v minulých letech prošla mě posunula, otevřela mi vědomí a inspirovala ke studiu alternativních metod a práci s energií. V Indii jsem absolvovala kurzy Pranic healing a nějaký čas se věnuji metodě Access bars.

Šárka Hlavičková

Terapiím se věnuji 20 let. Hlavní náplní času, který trávím se svými klienty je používání kineziologie metody One Brain.

Když jsem se v roce 1999 stala facilitátorkou této metody, nikdy mě nenapadlo jak hluboce a navždy mi změní život. Jestliže aktivně touto metodou pracujete na sebezdokonalování a sebevzdělávání – neměníte se jen vy, ale i lidé okolo vás. Opouštíte ty, kteří vám působí bolest a diskomfort ve vašem životě a nahrazujete je lidmi, kteří jsou takzvaně na vaší vlně.
Můj život se měnil podle toho, jak jsem zpracovávala témata sebevědomí, důstojnosti, respektu vůči sobě i ostatním, pocitů strachu ze ztráty a nemilovanosti.
K prohloubení znalostí a zkušeností jsem si k One Brain nastudovala SRT (Spiritual Response Therapy), Thetahealing a Numorologii. S jednotlivými prvky z těchto metod pracuji při samotné terapii s klienty, používám je při přednáškách a seminářích.

V roce 2014-2015 jsem pracovala jako lektorka na Akademii křídla andělská Evy Kalivodové. Od té doby dělám terapie, přednášky a semináře sama. Metoda One Brain mi pomohla opustit nefunkční manželství, získat dostatek sebevědomí, abych se postarala nejen o sebe a své děti, ale abych mohla dělat beze strachu práci, která mě naplňuje a baví.

Jsem vděčná každému z minulých 20 let, že mě zkušenosti, které jsem v nich získala, dovedly až do současnosti kde mohu pomáhat blízkým, klientům i sobě.

Jako fyzioterapeutka pracuji s pohybem. Na pohybový aparát se zaměřuji komplexně, jako na celek, v čemž vidím tu krásu, protože bolest kotníku může být zapříčiněna i blokádou v rameni. Iyengar yoga a TČM (tradiční čínská medicína) pracují podobně, kauzálně. Například bolest hlavy může mít příčinu v mentálním napětí nebo bolest hrudní páteře může mít vztah k oslabení, některého z vnitřích orgánů. Všechny tyto přístupy jóga, TČM a fyzioterapie se krásně doplňují a mají společný záměr, rovnováhu vnitřního prostředí a vyváženost svalů. Nikdy nemůžete říct, teď jsem na konci, umím vše. Naopak, můžete se pořád posouvat hlouběji a zjišťovat nová poznání o práci s pohybem, souvislostech vertebroviscerálních vztahů a neoddělitelného vlivu psychiky. Nádherné je, že lze vše propojit a ladit podle potřeb každého člověka individuálně.

Už skoro před dvaceti lety se začal odvíjet můj osobní příběh propojení těla a duše a do života mi vstoupilo studium shiatsu a healingu. Postupně se začaly objevovat další techniky, které mě zaujaly a propojovaly mou práci v kompaktní celek. Kromě Shiatsu a Healingu jsem se tedy začala věnovat i kraniosakrální terapii, systemickým konstelacím, EFT, práci s dechem a olejovým masážím. Tyto techniky podporují tělo, aby se uvolnilo a našlo svou regenerační schopnost, zdraví, uvolnění, radost a kreativitu. Důvěřuji synchronicitám. Jedna z nich mě dovedla do tohoto studia. Věřím, že v některých z vás se probudila touha poznat co je za příběhem, který žijete a naučit se něco dalšího o sobě. Jste vítáni.

Edita Adlerová

Mezzosopranistka Edita Adlerová vystudovala konzervatoř v Pardubicích u prof. Svatavy Šubrtové. V roce 1991 absolvovala s rolí Carmen G. Bizeta v divadle J. K. Tyla v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen v historii české opery. Režisérka Tereza Kopáčová natočila dokumentární film „Něco z Carmen“, který zaznamenal její práci na této roli a byl uveden v České televizi.

Je nositelkou ceny ČHF za provedení hlavní role v opeře-oratorium „Večerní shromáždění“ Ivana Kurze. Toto dílo bylo natočeno pro Českou televizi. Jako sólistka vystupovala v projektu Le Mistere de Noel v divadle Puy du Fou ve Francii.

 

Věnuje se převážně sólové koncertní činnosti, vytváří autorské moderované hudební projekty. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Pražské jaro, Classique au large (Francie), Music festival Gorizia (Itálie), Smetanova Litomyšl, Struny podzimu, Třeboňská nokturna, Hudební festival L. van Beethovena aj. Jako sólistka vystupuje s českými i zahraničními orchestry a předními dirigenty, permanentně spolupracuje s vynikajícími umělci. Spolupodílela se na několika CD, natočila dvě profilová. Její interpretaci mnohých hudebních děl mohli slyšet posluchači v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Moldávii, Lotyšsku, Gruzii, Řecku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Maroku, Egyptě a Spojených Arabských Emirátech.

 

Absolvovala mistrovské kurzy pěvecké techniky u prof. Adreje Kucharského z Mnichova a u prof. Iriny Kondratěnko z Lotyšska, kde získala unikátní pěveckou metodiku a dechovou techniku, pocházející z italského „bel canta“. V průběhu své více než 25 let dlouhé profesionální kariéry, která stále pokračuje, absolvovala doma i v zahraničí velké množství komorních i orchestrálních koncertů, kde získala velmi kvalitní odbornou praxi. Z té také vychází, pokud jde o výuku zpěvu, ať už to je kontinuální praxe v jejím soukromém studiu „Voice and Music“ v Praze, nebo práce se studenty na Konzervatoři v Teplicích, kde působí jako pedagog hlavního oboru – zpěv. Pro prohloubení své specializace a teoretického přehledu v současné době studuje obor „Hudební věda“ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Barbora Vaňousová

Jsem průvodce na cestách k vaší vnitřní moudrosti. Pracuji s metodou aktivní imaginace, která se jmenuje Personal Totem Pole Process®. Na osobním rozvoji jsem dlouhá léta pracovala pomocí psychosomatiky, kde jsem postupně přijímala odpovědnost za vytváření svého života. Naučila jsem se pracovat s programy, které si neseme z vlastních rodin, a pak s nimi vytváříme vlastní životní příběhy. Moje dosavadní práce s lidmi mě naučila, že každý z nás je jedinečný a potřebuje jít po své vlastní cestě. Hledat a ctít cestu ke každému člověku jsem se učila v průběhu celého svého života. Jsou to hodnoty, které jsou pro mě a mou práci velmi důležité. Právě metoda Personal Totem Pole Process® mi umožňuje být průvodcem na cestách k vlastní moudrosti každého tak, aby na své otázky našel své vlastní odpovědi. V mé praxi pracuji i se sny a ráda doprovázím ty, kteří se rozhodli svým snům hlouběji naslouchat.

Mikoláš Bělík

Zabývá se astrologií vice než 30 let s tím že na tomto poli pracuje profesionálně již přes 25 let. Studoval jak západní tak védskou (indickou) a čínskou astrologii. I ve své (další) profesi architekta (absolvent FA ČVUT v Praze) astrologii uplatňuje v rámci indické Vástu Šástra a čínského Feng Shui (také obě tyto disciplíny dlouhodobě v ČR a zahraničí studoval) na které se ve své praxi architekta i specializuje. Kromě výkladů samotných horoskopů se věnuje také přednáškové a pedagogické činnosti – má dlouholetý cyklus přednášek o astrologii. Astrologii vyučuje na své Škole astrologie sebepoznání. Vystupoval v TV (astrologie, Feng Shui a Vástu Šástra). Můžete se s ním také setkat při jeho hudebních aktivitách (koncerty, workshopy, CD, filmová hudba …). Studoval mj. i sanskrt a také jógu a védántu, kterým se dodnes aktivně věnuje.

V jeho způsobu výkladu horoskopů, v jeho přednáškách, kurzech a seminářích se odráží to, že astrologie může být praktickou součástí denního života, že může vést k jeho zkvalitnění, k osobnímu růstu a rozvoji, a také k lepšímu porozumění sobě samým. Ne náhodou se v posledních letech specializuje na “Astrologii sebepoznání” a na Védskou astrologii. Díky jeho syntetickému pojetí a propojení zmiňovaných disciplín dokáže snadněji popsat a vysvětlit i hlubší aspekty horoskopů a ve svých přednáškách také i roviny speciálních astrologických technik (esoterní, karmická astrologie) a to i úplným astrologickým laikům. Jeho kreativní přístup a zvídavost spojené s vlastní mnohaletou praxí zaručují, že kromě přísunu nových informací vás obohatí o vlastní zkušenosti, doplněné o leckdy nečekané úhly pohledu a souvislosti.

Od dětství jsem se věnoval astronomii a astrologie pro mě byla dlouhá léta neuchopitelná. Postupným studiem jsem objevoval hlubokou moudrost, kterou astrologie ukrývá. Astrologie se stala vedle astronomie mým dalším koníčkem. Podobnou cestou jsem se dostal i k práci se sny. Zdálo se mně mnoho snů, kterým jsem nerozuměl. Proto jsem se rozhodl, že absolvuji školu snění. Postupně jsem se naučil se sny pracovat a zjistil jsem, že stejně tak jako astrologie i sny nám poskytují moudré vedení. 

Kaya Bezděková

Ke studiu astrologie mě osud nasměroval neplánovaně, po letech věnování se studiu jógy, ayurvédy, masáží a shiatsu či studia medicíny mi setkání s astrologií v roce 2013 ukázalo jasnou mapu sama k sobě a kompas odkud a kam v tomto životě kráčím.

 

Astrologii vnímám jako možnost nahlédnutí do naší osobnosti, jako praktický nástroj, jak se lépe zorientovat sám v sobě. Ukazuje naše skryté talenty i slabá místa. Umí pomoci rozklíčovat proč se nám, mnohdy i přes naši snahu a úsilí, nemusí něco dařit a ukázat nám cestu dopředu, a to jak ve vztahu sami k sobě, v oblastech vztahů a lásky, práce či peněz, stejně tak odkrývá hlubší a jemnější aspekty naší duchovní praxe či dharmy v tomto životě.

Pavel Vacek

Velký příběh, který mě dovedl k celostnímu přístupu a k psychoterapii je můj dosavadní život, který byl lemován štěstím na lidi kolem mě, zdravím a legrací. Mám tedy možnost dávat svým klientům to, co si přejí, protože to sám den za dnem prožívám a znám.

Tak lehké to zas není. Pro svou práci považuji za nutnou hlubokou znalost klinické teorie a praxe. Bez celoživotního učení to nejde. Polovinu toho co mi umožňuje s lidmi dobře pracovat mi dala univerzita, kde jsem studoval psychologii a pedagogiku. Psychoterapeutický výcvik patří k této půlce též. Druhou polovinou je dvacet let praxe, tedy terapie, koučování a přednášení lidem a s lidmi. Terapie je dvojcestná, každý člověk, se kterým jsem pracoval, mi hodně dal a hodně jsem se od něj naučil. A nejvíc jsem získal osvobozující pokoru.