Terapie zpěvem 

TERAPEUT

CENA ZA 60 MIN.

1.500,-

Zpěv je odjakživa přirozená lidská aktivita, která v sobě skrývá známky jisté intimity. Ta může mnohé z nás svým způsobem blokovat a bránit v uvolněném projevu a otevření se. Pokud ale hlas dokážeme správně uchopit a pomocí dechových cvičení a techniky zpěvu využít ve svůj prospěch, můžeme se dostat k zajímavým a překvapivým výsledným efektům – od osvojení si dovednosti lepší koncentrace, přes odbourávání trémy a podobných negativních pocitů strachu, uvolnění pomocí unikátní a propracované dechové techniky, posílení sebedůvěry a sebepoznání, až po nabytí radosti ze zpěvu samotného.

Obsahem lekcí je předat klientům systematický a spolehlivý návod v podobě souboru dechových a hlasových cviků, které jim při procvičování pomohou se zvládnutím stresových situací. Ať jde o důležité jednání, prezentaci nebo třeba krizové momenty. Těm, kteří se zabývají vystupováním před lidmi – učitelé, herci, manažeři, moderátoři – může tato technika pomoci posílit profesní dovednosti při veřejném vystoupení a podobných aktivitách.

V neposlední řadě jde v lekcích rovněž o příjemně strávený čas, který nabízí zklidnění a relaxaci v této hektické době.