Tradiční Čínská medicína 

TERAPEUT

CENA ZA 60 MIN.

1.500,-

Tradiční čínská medicína patří k nejstarším léčebně diagnostickým systémům na světě. Její kořeny můžeme nalézt v dílech starších více než 3000 let. Bylinné recepty čínské medicíny jsou tedy ověřeny již mnoha generacemi a uchovávají v sobě sílu věků. Nemoc nevidí izolovaně, ale pohlíží na ni v kontextu se stavem celého organismu. Tento přístup je velmi důležitý, protože jen tak se terapeut tradiční čínské medicíny dokáže dobrat ke kořeni problému a neléčí jen jeho příznaky. Terapeut se snaží svým postupem dovést organismus do stavu harmonie. TCM zahrnuje komplexní přístup k pacientovi/ klientovi. Nahlíží na člověka jako na celek. Diagnostika je prováděna podle teorie 5 ti prvků. Podle těchto elementů se zařazuje do určitého syndromu. Vyšetření se skládá z aspekce, vyšetření jazyka, pulzu a dotazování cílených otázek, které vedou terapeuta k určení syndromu podle TCM. Dále doporučí dietetiku, akupunkturu nebo byliny.